PARELLS BIOMAGNÈTICS

En el nostre cos existeixen multitud de punts amb característiques de càrregues magnètiques positives i negatives produïdes per virus, bacteris, fongs i paràsits que arriben a originar trastorns i malalties greus i cròniques. L’acció estudiada i diagnosticada sobre aquests punts, permet la curació, a vegades sorprenent, d’una sèrie de malalties patològiques, amb l’aplicació adequada d’imants.
Els Parells Biomagnètics s’utilitzen com a tècnica de diagnòstic i tractament. Després de detectar les alteracions, es col·loquen els imants a les zones del cos necessàries equilibrant el PH i així eliminar virus, bacteris i paràsits ajudant a recuperar la salut de l’organisme.
Indicat en tot tipus de dolor, malalties cutànies, digestives, circulatòries…

Tornar enrere