HIST

HIST
És l’entrenament més efectiu, segur i qualificat del moment.
Intens amb totes les garanties de seguretat i integritat fisiològica i metabòlica.
Adaptat per a tot tipus de persones i condició física.
Breus sessions de 30 min / 1 dia a la setmana.
Sessions individualitzades en un ambient segur, tranquil i sense distraccions.

L’EXERCICI
El concepte d’exercici s’ha d’entendre com un estímul que actua sobre el cos per provocar un canvi adaptatiu
(com una vacuna), que produeixi resultats en la millora de la força, el metabolisme i l’estabilitat articular.
Hi ha quatre variables fonamentals per aconseguir aquestes adaptacions:

ALTA INTENSITAT: Per estimular el cos i provocar un canvi adaptatiu, la intensitat de l’exercici, a la qual el cos respondrà, ha de creuar un llindar determinat. Sense l’estímul adequat no hi haurà respostes fisiològiques.
Utilitzant un protocol d’entrenament anomenat «SUPERSLOW» (SUPER-LENT), eliminem l’acceleració i l’impuls, mantenint el múscul sota càrrega contínua i treballant més eficaçment tots el tipus de fibres musculars que
posseeix el múscul.

ENTRENAMENTS BREUS: L’entrenament dura al voltant de 30 min. Apliquem sempre la mínima quantitat d’exercici que provoca l’estímul per a
l’adaptació, evitant així que el cos consumeixi els recursos propis necessaris per a la seva recuperació.

CONTROL I «CHARTS»: Mantenir registres precisos del seu rendiment en els entrenaments, ens permet conèixer si estem proporcionant les variables d’intensitat, durada i freqüència apropiades. D’aquesta manera es pot observar el progrés en cada exercici i en cada sessió d’entrenament.

EFECTES DE L’ENTRENAMENT «HIST»:espaiHISTweb
• AUGMENT DE LA FORÇA
• PÈRDUA DE GREIX
• CONTROL DELS NIVELLS DE COLESTEROL
• ENTRENAMENT DEL SISTEMA CARDIOVASCULAR
• MILLORA DE LA DENSITAT ÒSSIA
• PREVENCIÓ I CURA DE LA SARCOPÈNIA
• MILLORA DEL METABOLISME DE LA GLUCOSA
• REDUCCIÓ DEL MAL D’ESQUENA I DEL DOLOR ARTRÍTIC
• REDUCCIÓ DE LA PRESSIÓ ARTERIAL EN REPÒS
• REHABILITACIÓ CARDÍACA

Veure horaris


HIIT

S’ha demostrat que l’entrenament *HIIT (High Intensity Interval Training) és molt eficaç per perdre greix.
Aquest tipus d’entrenament ha estat denominat el TOP FITNESS TREND de 2014 per Acsm.
Es practica en grups reduïts i la durada total varia des de 5 fins als 30 minuts, on es poden anar canviant les variables, per adaptar-les a tot tipus de
persones depenent del seu estat físic.

hiitweb

❶ CREMA GRASSA tant DURANT L’EXERCICI, fins les 48h. SEGÜENTS

❷ MILLORA LA SENSIBILITAT a la INSULINA

❸ MILLORA LA FORMA FÍSICA

❹ MILLORA DE LA RESISTÈNCIA ANAERÒBICA LÀCTICA

❺ MILLORA LA RESISTÈNCIA DE FORÇA

 

Els seus efectes són majors que en un entrenament típic cardiovascular de llarga durada a ritme moderat, doncs cada vegada hi ha més evidència científica que els exercicis que han de predominar en un entrenament de força amb l’objectiu de perdre greix corporal, són exercicis que involucrin molta massa muscular.

El canvi d’hàbits en l’alimentació i en l’estil de vida, és un altre dels pilars en els quals se sustenta la PÈRDUA DE PES amb garanties.

Veure horaris

Tornar enrere