FISIOTERÀPIA ESPORTIVA

La fisioteràpia és una disciplina de la salut que ofereix una alternativa terapèutica no farmacològica, per a pal·liar símptomes de múltiples patologies tant agudes com cròniques, a través del seu ampli ventall de tècniques i recursos que disposa.
La fisioteràpia esportiva és una especialització que va dirigida a totes aquelles persones que realitzin una pràctica esportiva de forma regular, ja sigui esport bàsic, amateur, d’elit o senzillament per a mantenir-se en un bon estat de forma física i salut.
La funció del fisioterapeuta esportiu, serà l’aplicació del tractament mitjançant agents físics com l’electroteràpia, crioteràpia (fred), termoteràpia (calor), la teràpia manual, la hidroteràpia, el kinesiotaping, els exercicis terapèutics i les diferents tècniques específiques amb la finalitat de centrar els seus objectius exclusivament en la recuperació i readaptació de l’esportista lesionat.
A partir d’un diagnòstic mèdic, el fisioterapeuta dissenya un protocol i un pla de tractament totalment personalitzat a fi de recuperar la funcionalitat de l’esportista accelerant els processos biològics de recuperació de la lesió limitant, en el menor temps possible perquè es pugui reincorporar a la seva pràctica.
Promoure la prevenció de futures lesions és també una funció del fisioterapeuta, estant alerta de tots aquells factors de risc que puguin fer aparèixer lesions produïdes per sobrecàrregues pròpies de cada esport o per seqüeles d’una antiga lesió.

 
Tornar enrere